Announcement: Regarding to VNITO’s Official Representative in the North

VNITO Board of Directors is pleased to announce:

On behalf of the Alliance, Ms. Dang Thi Thanh Van, CEO of Savvycom Software, has been appointed to VNITO’s Official Representative, Hanoi and Northern areas, with the Vice President’s position from November 1st, 2016.

Ms. Dang Thi Thanh Van will have responsibility of incorporating with VNITO’s Board of Directors and member companies, attracting more members joining, organizing and expanding the activities and advantages of the Alliance to members in the North,

Ms. Thanh Van Dang is authorized to sign the papers and organize activities known as VNITO representative in the North, with prior to discussion and agreement with VNITO’s Board of Directors.

VNITO Alliance believes that, with the commitment and enthusiastic supports form Ms. Van, VNITO’s operation, in the North and entire Alliance, will develop more strongly and bring greater benefits for individual members.

Dang-thi-thanh-van-1

Some outstanding performances of Ms. Dang Thi Thanh Van, CEO of Savvycom JSC (https://www.savvycomsoftware.com)

 • Hanoi Most Distinguished Entrepreneurs, 2016
 • Top 100 Outstanding Startup Entrepreneurs, Vietnam Young Entrepreneurs Association, 2016
 • Mekong Women’s Entrepreneurship Winner, EMC Corporation, January 2013
 • Board Committee member, VINASA
 • Mentor, Cherie Blair Foundation for Women
 • Certificate of Merit, VCCI, 2014-2015

Savvycom specializes in web and mobile application development for startups and SMEs. Not only offering full service of web, cloud & mobile application development, Savvycom has been concentrating on delivering smart IT solutions which renders turnkey IT services for all client types.

 

Representative Office Announcement in Hanoi:

We are pleased to announce that also effective from November 1st 2016, VNITO shall be having representative office in Hanoi: Level 12, Viet A tower, Duy Tan street, Cau Giay district, Hanoi, Vietnam.

Should you have any question, please do not hesitate to contact us.

 

Thông Báo: Về đại diện chính thức của Liên minh VNITO tại khu vực phía Bắc

 

Ban Thường trực VNITO (Board of Directors) trân trọng thông báo.

Được sự uỷ nhiệm của Ban thường trực VNITO, kể từ ngày 1/11/2016, Bà Đặng Thị Thanh Vân, Giám đốc công ty cổ phần Savvycom, thành viên ban thường trực VNITO, sẽ đảm nhiệm vị trí đại diện Liên minh VNITO tại khu vực Hà Nội và phía Bắc, với cương vị Phó Chủ tịch liên minh VNITO.

Bà Đặng Thị Thanh Vân có nhiệm vụ phối hợp cùng ban thường trực VNITO, các công ty thành viên liên minh, phát triển thành viên liên minh mới, tổ chức và mở rộng các hoạt động của liên minh ở khu vực phía bắc, mang đến lợi ich tốt nhất cho các thành viên.

Bà Đặng Thị Thanh Vân được uỷ quyền ký các giấy tờ và tổ chức các hoạt động trên danh nghĩa đại diện VNITO ở khu vực phía bắc, trên cơ sở có sự hội ý, trao đổi và thống nhất với Ban thường trực liên minh VNITO.

Liên mình VNITO tin rằng, với sự nhiệt tình và hỗ trợ tích cực của bà Vân, hoạt động của Liên minh VNITO phía bắc nói riêng và toàn bộ liên minh nói chung, sẽ ngày càng mạnh mẽ, và mang lại lợi ích tốt nhất cho cách thành viên.

Dang-thi-thanh-van-1

Đặng Thị Thanh Vân

Giám đốc, Chủ tịch HĐQT – Công ty cổ phần Savvycom (https://www.savvycomsoftware.com)

 • Doanh nhân thủ đô tiêu biểu 2016
 • Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2016
 • Giải nhất cuộc thi Doanh nhân nữ Mekong, bà Victoria Kwakwa – chủ tịch Ngân hàng thế giới tại Việt Nam trao tặng
 • Thành viên Ban Chấp hành VINASA
 • Thành viên ban cố vấn tổ chức Cherie Blair foundation
 • Bằng khen của VCCI, HNEW.

Công ty cổ phần Savvycom cung cấp dịch vụ Gia công phát triển phần mềm, cụ thể là Thiết kế và Phát triển ứng dụng trên nền tảng Web và điện thoại thông minh trong lĩnh vực Y tế, Giáo dục, IoT. Khách hàng của Savvycom chủ yếu đến từ Mỹ, Úc, châu Âu và Singapore.

 

Thông báo trụ sở  Văn phòng đại diện của Liên minh VNITO tại Hà Nội: 

Xin trân trọng thông báo, từ ngày 01 tháng 11 năm 2016, Liên minh VNITO sẽ có văn phòng đại diện tại Hà Nội tại địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Việt Á, đường Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Trân trọng.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *