CO-WELL ASIA

SETA International Châu Á xin trân trọng thông báo về việc đổi tên thương mại của: Công ty SETA International (trụ sở tại Nhật Bản) và công ty con tại Việt Nam (công ty SETA International Châu Á). Trong cuộc họp Ban lãnh đạo công ty ngày 11/3/2016, nhằm mục tiêu thúc đẩy triển khai… Continue reading CO-WELL ASIA

KHPT – HCMC to organize the Biggest Vietnam IT Outsourcing Conference 2015

Quang Trung Software City (QTSC) and HCMC Computer Association (HCA) co-organized Vietnam IT Outsourcing Conference (VNITO 2015) will be held October 14-16th 2015 at The Reverie Saigon (Times Square), Ho Chi Minh city. VNITO 2015 is the largest international trade by far for IT outsourcing in Vietnam. It welcomes over 150 participants of multinational companies… Continue reading KHPT – HCMC to organize the Biggest Vietnam IT Outsourcing Conference 2015