Invitation to join the program “Highway to a 100 Unicorns”

Dear Startup, Microsoft is proud to host Highway to a 100 Unicorns, a program with the aim to discover, nurture and engage with high potential technology startups, to help them achieve their scaling goals in a bid to enable them to become truly global enterprises in the future. Microsoft is now bringing the program to 16 countries in the South East Asia and Asia… Continue reading Invitation to join the program “Highway to a 100 Unicorns”

Published
Categorized as Events

Mời tham gia Chương trình “TOP 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2020”

Kính gửi Quý Đơn vị, Doanh nghiệp, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) trân trọng kính mời Quý Đơn vị, Doanh nghiệp tham gia Chương trình TOP 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2020, cụ thể như sau: Đối tượng tham gia: doanh nghiệp CNTT đã hoạt động tối thiểu từ… Continue reading Mời tham gia Chương trình “TOP 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2020”

Published
Categorized as Events

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC HCA WEBINAR – Chuyên đề 3 “Giải pháp cho nhà máy sản xuất và chuỗi cung ứng”

 [Hỗ trợ truyền thông] THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC HCA WEBINAR: “CHUYỂN ĐỔI SỐ – CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH KINH DOANH” Chuyên đề 3 “Giải pháp cho nhà máy sản xuất và chuỗi cung ứng”    Kính gửi: Quý Doanh nghiệp, đối tác.   Với mong muốn tạo điều kiện cho các… Continue reading THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC HCA WEBINAR – Chuyên đề 3 “Giải pháp cho nhà máy sản xuất và chuỗi cung ứng”

Published
Categorized as Events