VNITO ký kết hợp tác song phương với Hiệp hội ngành dịch vụ thông tin Tỉnh Fukuoka, Nhật Bản

Sáng 31/08/2018, Liên minh VNITO đã tổ chức ký kết song phương với Hiệp hội ngành dịch vụ thông tin tỉnh Fukuoka (FISA)*, Nhật Bản, nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động thương mại và hỗ trợ các hoạt động kinh doanh, xúc tiến thương mại của các công ty thành viên của cả hai bên. Đây… Continue reading VNITO ký kết hợp tác song phương với Hiệp hội ngành dịch vụ thông tin Tỉnh Fukuoka, Nhật Bản

Chương trình Xúc tiến thương mại tại Nhật Bản lần IV năm 2018

Nhận được sự hỗ trợ của các đối tác, hiệp hội tại các thành phố Tokyo, Fujisawa, Osaka và Fukuoka, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) phối hợp với Liên minh VNITO (VNITO Alliance) tổ chức “Chương trình Xúc tiến thương mại tại Nhật Bản lần IV năm 2018” từ ngày 28/8/2018 – 2/9/2018… Continue reading Chương trình Xúc tiến thương mại tại Nhật Bản lần IV năm 2018

[Thư mời] Chương trình Xúc tiến thương mại tại Nhật Bản lần IV năm 2018

Kính gửi:  Ban lãnh đạo Quý doanh nghiệp Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Nhật Bản trong lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT) đã có bước phát triển mạnh mẽ, các doanh nghiệp CNTT Việt Nam và Nhật Bản đã ngày càng tăng cường mức độ hợp… Continue reading [Thư mời] Chương trình Xúc tiến thương mại tại Nhật Bản lần IV năm 2018

VNITO PROMOTION TRIP TO JAPAN 2017

Event Detail: Vietnam ITO Delegation To Japan 2017 Mission: Assist Vietnam companies approach Japanese market, connect with Japanese companies, expand cooperation, development of business activities Time: May 08-17, 2017 Location: Yokohama – Tokyo – Osaka – Fukuoka, Japan Benefits: Visit Japan IT Week Spring (May 10 – 12) with 12 IT exhibitors ( SODEC, ESEC,… Continue reading VNITO PROMOTION TRIP TO JAPAN 2017