Hung tin gói trong phân tử Protein: Bên trong bộ gene Virut Corona

Hung tin gói trong phân tử Protein: Bên trong bộ gene Virut Corona   Tác giả: By Jonathan Corum and Carl Zimmer 3 tháng Tư, 2020 – Tờ New York Times Dịch: By Nguyễn Bá Quỳnh  Vào năm 1977, hai nhà Sinh Học Jean & Peter Medawar viết: Virut đơn giản là “một mớ hung tin gói trong phân tử… Continue reading Hung tin gói trong phân tử Protein: Bên trong bộ gene Virut Corona

Published
Categorized as Journalist