Mời tham dự buổi chia sẻ “Khởi nghiệp tại Silicon Valley (Hoa Kỳ) – Hiện thực dễ dàng và đơn giản”

Kính gửi Quý doanh nghiệp,   Ngành Công nghệ thông tin Việt Nam được đánh giá là một trong những ngành có giá trị xuất khẩu lớn, đóng góp quan trọng vào GDP quốc gia. Năm 2018 doanh thu ngành công nghiệp phần mềm của Việt Nam ước đạt 4,3 tỷ USD, trong đó xuất… Continue reading Mời tham dự buổi chia sẻ “Khởi nghiệp tại Silicon Valley (Hoa Kỳ) – Hiện thực dễ dàng và đơn giản”

QTSC phối hợp với Liên minh VNITO tổ chức Đoàn DN tham quan và làm việc tại Hoa Kỳ

[English version is available below] Nhằm hỗ trợ các công ty công nghệ thông tin và dịch vụ phần mềm Việt Nam có cơ hội tiếp cận, kết nối và làm việc cụ thể với các đối tác tiềm năng tại Hoa Kỳ, từ ngày 11/06 đến ngày 17/06/2018, Công viên phần mềm Quang Trung… Continue reading QTSC phối hợp với Liên minh VNITO tổ chức Đoàn DN tham quan và làm việc tại Hoa Kỳ

Hội nghị đầu tư SelectUSA 2018 tại Washington, D.C, Hoa Kỳ

[For English version, please scroll down] Hội nghị đầu tư SelectUSA (SelectUSA Investment Summit) là hội nghị thượng đỉnh hằng năm nhằm thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Hoa Kỳ. Với sự tham gia của các quan chức chính phủ cấp cao, các giám đốc điều hành và nhà lãnh đạo… Continue reading Hội nghị đầu tư SelectUSA 2018 tại Washington, D.C, Hoa Kỳ

Chương trình Kết nối Công nghệ thông tin Việt Nam – Hoa Kỳ 2018 (IT Networking Vietnam – US 2018)

[For English version, please roll down] Từ ngày 11/06 đến ngày 17/06/2018, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) phối hợp với Liên minh các doanh nghiệp gia công phát triển CNTT Việt Nam (VNITO) tổ chức Chương trình Kết nối Công nghệ thông tin Việt Nam – Hoa Kỳ năm 2018 tại Hoa Kỳ. Chương trình được tổ chức… Continue reading Chương trình Kết nối Công nghệ thông tin Việt Nam – Hoa Kỳ 2018 (IT Networking Vietnam – US 2018)