Hội thảo “Security – Open Talk 2018 – Các vấn đề, lĩnh vực và triển khai trong doanh nghiệp phần mềm”

[English version below]

Hội thảo “Security – Open Talk 2018 – Các vấn đề, lĩnh vực và triển khai trong doanh nghiệp phần mềm” là buổi chia sẻ của các công ty công nghệ thông tin về các vấn đề rủi ro về bảo mật trong doanh nghiệp, cũng như các bài học và phương pháp giải quyết. Buổi hội thảo nhằm mang đến một cái nhìn sâu sắc hơn cho các nhà điều hành về vấn đề bảo mật trong doanh nghiệp của mình.

Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian: 16h00 – 18h00 ngày 30/05/2018

Địa điểm: Higgsup Co.,Ltd, Tầng 13, Tháp Tây, Hancorp Plaza, 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

Diễn giả:

Ông Ngô Thành Lê, CEO, Higgsup Co.,Ltd

Ông Andrew Quach, Head of Sales and Marketing, Eastgate Software

Ông Nguyễn Kỳ Vân, Country Manager, Netpoleon Vietnam

Đối tượng tham dự: Giám đốc doanh nghiệp IT, Quản lý bộ phận IT/Back Office (Ưu tiên các thành viên VNITO Alliance)

Đăng ký tham dự: Tối đa 30 người

Link đăng ký: https://goo.gl/forms/5Y2h4GOl9qVYRZIg2

Đầu mối liên hệ:

Ms. Lại Thị Huyền

Email: contact@higgsup.com

Phone: 0969709429

Trân trọng./.

———-

VNITO – Security Open Talk 2018: Concerns, Domains and Implementation of Software Companies – is a sharing workshop of software companies, discuss the matters of risks, security domains, lessons learned and resolutions. The seminar aim to provide better insight into the security implications of enterprises.

Time: 16h00 – 18h00 – Wed, 30-May-2018

Location: Higgsup Co.,Ltd – 13th Floor, West Tower, Hancorp Plaza, 72 Tran Dang Ninh, Cau Giay, Ha Noi

Speakers:

Mr. Ngo Thanh Le (Casper) – CEO of Higgsup

Mr. Andrew Quach – Head of Sales and Marketing, Eastgate Software

Mr. Nguyen Ky Van – Country Manager, Netpoleon Vietnam

Attendees: CEO of IT companies, Manager of IT and Back Office Department

Registration: Max 30 pax available

Link: https://goo.gl/forms/5Y2h4GOl9qVYRZIg2

Contact:

Ms. Lai Thi Huyen

Email: contact@higgsup.com

Phone: 0969709429

 

Regards,

VNITO Alliance.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *