HỌP BÁO CÔNG BỐ SỰ KIỆN “HỘI NGHỊ XUẤT KHẨU DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM 2019”

CHƯƠNG TRÌNH HỌP BÁO

CÔNG BỐ SỰ KIỆN HỘI NGHỊ XUẤT KHẨU DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM 2019

VIETNAM ITO CONFERENCE 2019

Chủ đề: Việt Nam – Điếm đến cho Đổi mới Sáng tạo

 

Thời gian: 09:00 – 11:00, Thứ ba, ngày 27/08/2019

Địa điểm: Trung tâm báo chí, Cao ốc 255, 255 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

Chương trình (dự kiến):

Thời gian Chương trình
08:45 – 09:00 Đón khách
09:00 – 09:20

Vị trí Việt Nam hiện tại trên bản đồ công nghệ thế giới – Các con số và thống kê

Ông Nguyễn Công Ái, Phó Tổng Giám đốc, KPMG Việt Nam

09:20 – 09:40

Tiềm năng và thế mạnh của Việt Nam để trở thành “Innovation Hub – trung tâm Đổi mới – Sáng tạo” tại Đông Nam Á

Ông Nguyễn Bá Quỳnh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc CTCP Hitachi Consulting Việt Nam

09:40 – 10:00

Quảng bá xúc tiến hình ảnh mới của Việt Nam “Innovation Hub”

Ông Nguyễn Hữu Lệ, Chủ tịch TMA Solutions

10:00 – 10:20

Giới thiệu sự kiện HỘI NGHỊ XUẤT KHẨU DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NAM 2019

Ông Trần Phúc Hồng, Phó Chủ tịch Liên minh VNITO

10:20 – 11:00

Tọa đàm:

·        Việt Nam có thể trở thành “Innovation Hub” là 1 trung tâm Đổi mới – Sáng tạo tại Đông Nam Á không?

·        Giải pháp cho cách mạng công nghiệp 4.0: mua, tự làm hay chuyển giao công nghệ?

·        Nhân lực Việt Nam cho cách mạng công nghiệp 4.0: cho thị trường Việt Nam hay thị trường thế giới trước?

·        Nhân lực cho cách mạng công nghiệp 4.0: có cần giáo dục 4.0 trước?

·        Làm thế nào để gia tăng giá trị của ngành CNTT Việt Nam?

·        Làm thế nào để quảng bá hình ảnh mới của CNTT Việt Nam?

 

Chủ trì: Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch danh dự, Liên minh VNITO

Thành phần:

Ông Nguyễn Công Ái, Phó Tổng Giám đốc, KPMG Việt Nam

Ông Nguyễn Bá Quỳnh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc CTCP Hitachi Consulting Việt Nam

Ông Nguyễn Hữu Lệ, Chủ tịch TMA Solutions

Các thành viên Ban Cố vấn Danh dự VNITO 2019

 

Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý nhà báo, doanh nghiệp, đơn vị quan tâm tham gia chương trình Họp báo vào thời gian và địa điểm nêu trên. Vui lòng đăng ký tại link trước ngày 22/08/2019.

Liên hệ:

– Báo chí: Ms. Ngọc Hoa |E: ngochoa@qtsc.com.vn |T: 0982990147

– Doanh nghiệp, đơn vị khác: Ms. Tâm Phạm, |E: contact@vnito.org |T: 0888877584

Trân trọng kính mời.

Liên minh VNITO

PRESS CONFERENCE

VIETNAM ITO CONFERENCE 2019

“Vietnam – The Emerged Destination for Innovation”

 

Time: 09:00 – 11:00, Tuesday, August 27, 2019

Location: Press Center, 255 Tran Hung Dao Street, Co Giang Ward, District 1, HCMC

Agenda (Tentative):

Time Program
08:45 – 09:00 Registration
09:00 – 09:20

Vietnam on the World Technology Map – Numbers and statistics

Dr. Ai Nguyen, Senior Partner, KPMG Vietnam

09:20 – 09:40

Potential & strengths of Vietnam to become an “Innovation Hub” in South East Asia

Mr. Quynh Nguyen, Senior Vice President & General Manager, Hitachi Consulting Vietnam

09:40 – 10:00

Promote the image of Vietnam as the “Innovation Hub”

Dr. Le Nguyen, Chairman, TMA Solutions

10:00 – 10:20

Overview of Vietnam ITO Conference 2019

Mr. Hong Tran, Vice President, VNITO Alliance

10:20 – 11:00

Panel Discussion:

·        Can Vietnam become an “Innovation Hub” in South East Asia?

·        Solutions for Industry 4.0: buy, tech transfer or building ourselves?

·        VN workforce for Industry 4.0: for Vietnam or the world market first?

·        Workforce for Industry 4.0: do we need Education 4.0 first?

·        How to increase the value of Vietnam ICT industry?

·        How to promote Vietnam ICT new image?

 

Moderator: Mr. Long Lam, Honorary President, VNITO Alliance

Panelists:

Dr. Ai Nguyen, Senior Partner, KPMG Vietnam

Mr. Quynh Nguyen – Senior Vice President & General Manager, Hitachi Consulting Vietnam

Dr. Le Nguyen, Chairman, TMA Solutions

Advisory Board’s Members of Vietnam ITO Conference 2019

Contact: Ms. Tam Pham |E: contact@vnito.org |T: 0888877584

Best Regards,

VNITO Alliance

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *