Mời tham gia Chương trình “TOP 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2020”

Kính gửi Quý Đơn vị, Doanh nghiệp,

Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) trân trọng kính mời Quý Đơn vị, Doanh nghiệp tham gia Chương trình TOP 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2020, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng tham gia: doanh nghiệp CNTT đã hoạt động tối thiểu từ 3 năm trở lên, có doanh thu từ 1 triệu USD trở lên; các tổ chức đào tạo được thành lập tối thiểu từ 3 năm trở lên; các doanh nghiệp Startup hoạt động tối thiểu từ 2 năm trở lên; hoạt động hiệu quả, có thị phần, doanh thu tăng trưởng tốt hoặc công nghệ tiên tiến. Chi tiết xem tại: http://top10ict.com/doi-tuong-tham-gia/
  2. Các lĩnh vực đánh giá: gồm 15 lĩnh vực: xuất khẩu, BPO, Fintech, giải pháp Chính phủ điện tử, startup, nội dung số, AIOT, nền tảng chuyển đổi số, dịch vụ/giải pháp chuyển đổi số, hạ tầng số, bảo mật – ATTT, Digital Marketing, giải pháp thành phố thông minh, dịch vụ CNTT và đào tạo CNTT. Thông tin chi tiết: http://top10ict.com/linh-vuc-binh-chon/
  3. Các tiêu chí đánh giá: gồm 7 hạng mục chính với các tiêu chí chấm điểm cụ thể: http://top10ict.com/tieu-chi-danh-gia/
  4. Thời hạn nộp hồ sơ: ngày 25/9/2020. Lịch triển khai chi tiết: http://top10ict.com/quy-trinh-binh-chon/
  5. Quyền lợi và trách nhiệm: các doanh nghiệp được lựa chọn vào TOP 10 có nhiều quyền lợi về quảng bá, truyền thông, kết nối hợp tác và có trách nhiệm tuân thủ theo thể lệ của chương trình. Chi tiết: http://top10ict.com/loi-ich/
  6. Kinh phí: các doanh nghiệp không phải đóng phí khi tham gia chương trình. Các doanh nghiệp được lựa chọn vào danh sách TOP 10 đóng phí thiết kế, in ấn ấn phẩm giới thiệu các doanh nghiệp TOP 10. Chi tiết kinh phí đóng góp: http://top10ict.com/kinh-phi/
  7. Đăng ký tham gia: khai và nộp hồ sơ trực tuyến tại: http://dangky.top10ict.com

Thông tin chi tiết về Chương trình mời xem tại: www.top10ict.com

Đầu mối liên hệ Ban tổ chức: Chị Cao Ánh Hằng, 0974 29 87 86, email: hangca@vinasa.org.vn

VINASA rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia của Quý Đơn vị, Doanh nghiệp./.

Trân trọng.

Đính kèm: Giới thiệu và hướng dẫn tham gia Chương trình TOP 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2020

Giới thiệu và hướng dẫn tham gia Chương trình TOP 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2020Giới thiệu và hướng dẫn tham gia Chương trình TOP 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2020

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *