BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG MỜI DOANH NGHIỆP CNTT-VT THAM DỰ “HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CNTT GIAI ĐOẠN 2015-2020 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 392/QĐ-TTG TẠI KHU VỰC MIỀN NAM”

Kính gửi: Quý doanh nghiệp thành viên Liên minh VNITO và các doanh nghiệp CNTT-VT,

 

Hiện nay, Bộ TTTT đang xây dựng Chương trình phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử – viễn thông đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, hướng tới CMCN 4, dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành trong Quý II năm 2020. Nhằm rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình nêu trên được phù hợp, khả thi cho việc phát triển công nghiệp CNTT, điện tử – viễn thông, Bộ TTTT phối hợp với UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức “Hội nghị đánh giá tổng kết Chương trình phát triển công nghiệp CNTT giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 392/QĐ-TTg tại khu vực miền Nam”. Cụ thể như sau:
1. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị tỉnh Tiền Giang; Số 6C, Rạch Gầm, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.
2. Thời gian: 8h00 – 11h30, Thứ 3 ngày 02/6/2020.
3. Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo Bộ TTTT, Lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang.
4. Nội dung: Dự kiến Chương trình Hội Nghị gửi kèm.

 

Bộ TTTT trân trọng kính mời Quý cơ quan/ doanh nghiệp tham dự và đóng góp ý kiến tại buổi Hội nghị nêu trên. Để công tác tổ chức chu đáo, kính đề nghị Quý cơ quan/ doanh nghiệp xác nhận tham dự với Ban Tổ chức trước ngày 27/5/2020 theo đầu mối sau:

– Ông Nguyễn Tiến Hưng, Vụ CNTT, Bộ TT&TT (ĐT: 0904596668, Email: hung_nt@mic.gov.vn).

– Ông Hồ Nguyễn Công Trình, Sở TTTT tỉnh Tiền Giang (ĐT: 0911417888, Email: honguyencongtrinh@tiengiang.gov.vn).

Trân trọng kính mời./.

Đính kèm:

– Công văn mời

– Chương trình làm việc

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *