QTSC phối hợp với Liên minh VNITO tổ chức Đoàn DN tham quan và làm việc tại Hoa Kỳ

[English version is available below]

Nhằm hỗ trợ các công ty công nghệ thông tin và dịch vụ phần mềm Việt Nam có cơ hội tiếp cận, kết nối và làm việc cụ thể với các đối tác tiềm năng tại Hoa Kỳ, từ ngày 11/06 đến ngày 17/06/2018, Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) phối hợp với Liên minh các doanh nghiệp gia công phát triển CNTT Việt Nam (VNITO) tổ chức Đoàn Doanh nghiệp CNTT tham quan và làm việc tại Silicon Valley (bang California) và thành phố Austin (Texas). Đoàn DN Việt Nam bao gồm 13 công ty CNTT Việt Nam, các start-ups và đại diện các hiệp hội VNITO, DSA cùng tham gia.

Mở đầu chương trình làm việc tại Hoa Kỳ, vào ngày 11/06/2018, QTSC và các start-ups Việt dã đến thăm và làm việc tại trụ sở của Plug & Play Tech Center, một trong những trung tâm thúc đẩy khởi nghiệp lớn nhất trên thế giới, nơi ươm mầm các tập đoàn công nghệ toàn cầu Google, Facebook, v.v.

Tiếp theo chương trình, đoàn doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia Hội thảo về Phát triển gia công phần mềm và Ngày hội kết nối CNTT Việt Nam – Hoa Kỳ 2018 do Tổ chức phát triển CNTT Việt Nam tại Mỹ (VIDG) tổ chức tại Silicon Valley Global Innovation Center, thành phố San Jose, bang California, Hoa Kỳ.

Tại Hội thảo về Phát triển gia công phần mềm, đoàn DN Việt Nam và khách tham dự đã có cơ hội lắng nghe các chia sẻ từ các chuyên gia của Silicon Valley Forum và VIDG về các hoạt động khởi nghiệp tại Silicon Valley, các chia sẻ về qui trình kiểm tra và đảm bảo chất lượng đối với dịch vụ gia công phần mềm, cũng như tầm nhìn và định hướng của mô hình đô thị thông minh tại thành phố San Jose cũng như các thành phố khác trên thế giới.

Bà Xi-Er Dang, Chuyên viên Tiếp Thị của Silicon Valley Forum có bài trình bày về hoạt động khởi nghiệp tại thung lũng Silicon.

Vào buổi chiều cùng ngày cũng đã diễn ra Ngày hội kết nối CNTT Việt Nam – Hoa Kỳ (Vietnam IT Networking Day 2018) với sự tham gia của hơn 50 khách mời đến từ các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tại Silicon Valley. Tại ngày hội, bà Denyse Cardozo, CEO của Silicon Valley Forumcho biết trong suốt 35 năm hoạt động, Silicon Valley Forum (SVF) đã thúc đẩy các cải tiến công nghệ, giao dịch thương mại cũng như triển khai các chương trình cải tiến kỹ năng lãnh đạo tại Thung lũng Silicon. SVF đã điều phối các kết nối, cung cấp dữ liệu và thông tin thị trường, cập nhật xu hướng công nghệ mới nhất góp phần đầy mạnh hệ sinh thái đầu tư và khởi nghiệp tại đây. Đồng thời, SVF cũng tập trung trong việc hỗ trợ những các các nhân, các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Silicon Valley, nơi mà sáng tạo và cải tiến công nghệ là cốt lõi của thành công.

Tại chương trình, các doanh nghiệp Việt Nam cũng có cơ hội giới thiệu về năng lực của mình, sau đó đoàn cùng tham gia buổi Networking Dinner với các đối tác.

Bà Denyse Cardozo, CEO của Silicon Valley Forum chào mừng đoàn doanh nghiệp Việt Nam

Ông Lâm Nguyễn Hải Long, Giám đốc QTSC, đại diện cho đoàn doanh nghiệp Việt Nam phát biểu tại chương trình

 

Trao đổi trực tiếp giữa các đơn vị tại Ngày hội kết nối CNTT Việt Nam – Hoa Kỳ

 (*)Các hoạt động của đoàn tại Austin, Texas, sẽ được tiếp tục cập nhật trong bản tin sau.

In order to support Vietnamese IT/ software services companies seeking the opportunity to access, connect, work directly with IT enterprises and potential partners in the United States, Quang Trung Software City (QTSC) in cooperation with VNITO Alliance organized the program “Information Networking Vietnam – US, 2018” from 11th to 17th June 2018 in Silicon Valley (California) and Austin (Texas). The Vietnam delegation included 13 Vietnamese IT companies, startups and representatives from IT associations such as VNITO, DSA.

In the opening of the program, on 11th June 2018, QTSC and Vietnamese start-ups visited and worked at the headquarters of Plug & Play Tech Center, one of the largest hubs for startups in the world, where incubates global technology corporations, for example: Google, Facebook, etc.

Following the program, the Vietnam delegation participated in the seminar on Software Outsourcing Development and the Vietnam IT Networking Day 2018 organized by Vietnam IT Development Group (VIDG) in Silicon Valley Global Innovation Center, San Jose, California, USA.

At the seminar, the Vietnam delegation and attendees had the opportunity to be shared about start-up activities in Silicon Valley, quality assurance and testing procedures for software outsourcing services as well as the vision and orientation of smart city model in San Jose and other cities around the world.

Ms. Xi-Er Dang, Marketing Specialist from Silicon Valley Forum presented about start-up activities in Silicon Valley

In the afternoon of the same day, Vietnam IT Networking Day 2018 was held with the participant of more than 50 guests from companies and investors in Silicon Valley. Ms. Denyse Cardozo, CEO of Silicon Valley Forum, said that during its 35 years of operation, the Silicon Valley Forum (SVF) has fostered innovation, entrepreneurship and leadership in Silicon Valley, facilitated connections and provided resources and information, covering everything from the latest tech trends to the global startup and investment ecosystem. SVF focuses on technology and startups in practice, support anyone who wants to run business in Silicon Valley, where creativity and innovation are crucial components of success.

During the program, Vietnamese companies also have the chance to introduce their business, capacity and strength, then join the networking dinner with partners.

Ms. Denyse Cardozo, CEO of Silicon Valley Forum welcomed the Vietnam delegation

Mr. Lam Nguyen Hai Long, CEO of QTSC, representative of the Vietnam delegation delivered speech at the event

Networking between partners at Vietnam IT Networking Day 2018

(*) The activities of the Vietnam delegation in Austin, Texas will be updated in the following news.

Source: QTSC

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *