Hội thảo “Bong bóng nhân sự ngành CNTT ? – Đâu là lối ra để phát triển?” (28/6/2017)

Phải chăng: Nhân sự IT tiềm ẩn “bong bóng”? Tăng trưởng “nóng”, lương IT tăng vọt? Thị trường nhân lực IT Việt đang “khát tột đỉnh”? Mức lương “nhảy múa”, “nhảy việc” vô tư? Doanh nghiệp than, trường thở dài? Lương ngành IT, con số “thật” – năng lực “ảo”? Tranh giành nhân sự giỏi… Continue reading Hội thảo “Bong bóng nhân sự ngành CNTT ? – Đâu là lối ra để phát triển?” (28/6/2017)

Published
Categorized as Events