Hitachi Consulting (Vietnam) Signs Partnership with UiPath

[For English, please scroll down]

Hitachi Consulting (Việt Nam) ký kết hợp tác với UiPath

Ngày 1-11-2019, tại thành phố Hồ Chí Minh, Global CyberSoft Vietnam, nhà cung cấp giải pháp CNTT hàng đầu tại Việt Nam – thành viên tập đoàn toàn cầu Hitachi Consulting (HCVN) – đã ký kết thỏa thuận hợp tác với UiPath, nhằm tăng cường năng lực trong lĩnh vực Tự động hóa quy trình Robot (RPA), cung cấp quy trình tự động hóa doanh nghiệp toàn diện, giúp khách hàng triển khai hiệu quả quá trình chuyển đổi số.

UiPath là nền tảng hàng đầu về RPA cho doanh nghiệp, ứng dụng cho kinh doanh và công nghệ thông tin (CNTT). Hơn 1.800 khách hàng doanh nghiệp và cơ quan chính phủ sử dụng nền tảng RPA này của UiPath để nhanh chóng triển khai các phần mềm robot có khả năng mô phỏng và thực thi một cách hoàn hảo các quy trình lặp đi lặp lại, giúp đẩy mạnh năng suất làm việc, đảm bảo sự tuân thủ và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Theo ông Nguyễn Bá Quỳnh, Tổng Giám đốc của HCVN, “Việc hợp tác với một công ty công nghệ hàng đầu như UiPath là một cột mốc quan trọng đối với chúng tôi. Trong thời đại mà công nghệ cao định hướng và dẫn dắt  mọi xu hướng phát triển, RPA đã trở thành một công cụ chiến lược cho chuyển đổi số đồng thời là con đường để phát triển Trí tuệ nhân tạo (AI). Mục tiêu của chúng tôi là giúp các doanh nghiệp hiện thực tự động hóa liên tục bằng cách thúc đẩy ứng dụng RPA kết hợp với Học máy (ML), Trí tuệ nhân tạo (AI), Lập trình ngôn ngữ tư duy (NLP) vào quá trình tự động hóa để thay đổi cách các doanh nghiệp vận hành cũng như bắt kịp các xu hướng công nghệ và hiện đại hóa mang tính toàn cầu trong tương lai”

Hitachi VN x Uipath

Về Global CyberSoft / Hitachi Consulting (Vietnam) (HCVN) – www.globalcybersoft.com

Global CyberSoft Vietnam (GCS) là một nhà cung cấp giải pháp CNTT toàn cầu hàng đầu được thành lập tại California vào tháng 7 năm 2000 và là một công ty thành viên của Tập đoàn Hitachi Consulting từ tháng 10 năm 2014. HCVN có nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các giải pháp CNTT và dịch vụ tích hợp hệ thống cho các khách hàng tại hơn 18 quốc gia trên thế giới trong lĩnh vực kinh doanh: Chuyển đổi kỹ thuật số, Thiết kế và phát triển sản phẩm, Quản lý doanh nghiệp, Hệ thống nhúng và các dịch vụ CNTT.

Về Uipath – https://www.uipath.com/

Có trụ sở tại New York, Hoa Kỳ, UiPath có mặt ở 14 quốc gia bao gồm Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á. UiPath là nền tảng hàng đầu về RPA cho doanh nghiệp, ứng dụng cho kinh doanh và công nghệ thông tin (CNTT). Hơn 1.800 khách hàng doanh nghiệp và cơ quan chính phủ sử dụng nền tảng RPA này của UiPath để nhanh chóng triển khai các phần mềm robot có khả năng mô phỏng và thực thi một cách hoàn hảo các quy trình lặp đi lặp lại, giúp đẩy mạnh năng suất làm việc, đảm bảo sự tuân thủ và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Với cộng đồng trên 120.000 nhà phát triển RPA trên toàn thế giới, UiPath đang thực hiện sứ mệnh đưa RPA vào cuộc sống và hỗ trợ cách mạng số hóa.

 

Hitachi Consulting (Vietnam) Signs Partnership with UiPath

Ho Chi Minh City, 1st November 2019, Hitachi Consulting Vietnam (HCVN) – a leading global IT Solution provider signed the Partnership Agreement with UiPath, strengthening its RPA capabilities to provide a complete business automation for customers embarking on their digital transformation journey.

UiPath is the leading platform for enterprise RPA for both business and IT. More than 1,800 enterprise customers and government agencies use UiPath’s Enterprise RPA Platform to rapidly deploy software robots that perfectly emulate and execute repetitive processes, boosting business productivity, ensuring compliance and enhancing customer experience across back-office and front-office operations.

According to Mr. Nguyen Ba Quynh – Senior Vice President and General Manager of HCVN, “Partnership with a recognized technology leader as UiPath was an important milestone for us. In an era where high-technology drives all development trends, RPA has become a strategic imperative for digital transformation and a path to AI development. Our goal is to lead enterprise on the automation continuum by leveraging RPA to incorporate with Machine Learning, Artificial Intelligence, Neuro-linguistic programming into the automation process to change how enterprises operate today and in the future, catching up with global modernization and technology trends.”

Hitachi VN x Uipath

About Hitachi Consulting Vietnam (HCVN)  – www.globalcybersoft.com

Hitachi Consulting Vietnam (formerly known as Global CyberSoft) is a leading global IT solutions provider founded in California in July 2000 and has been a company of Hitachi Consulting Corporation since October 2014. We have many years of expertise in providing premier IT solutions and systems integration services to customers in more than 18 countries around the world in the business areas: Digital Transformation, Product Engineering Services, Enterprise Applications, Embedded System, and Managed Services.

About Uipath  – www.uipath.com

Built for both business and IT, UiPath is the leading platform for enterprise Robotic Process Automation (RPA). More than 1,800 enterprise customers and government agencies use UiPath’s Enterprise RPA platform to rapidly deploy software robots that perfectly emulate and execute repetitive processes, boosting business productivity, ensuring compliance and enhancing customer experience across back-office and front-office operations. With a thriving RPA developer community of more than 120,000 worldwide, UiPath is on a mission to democratize RPA and support a digital business revolution. Based in New York City, UiPath’s presence extends to 14 countries throughout North America, Europe and Asia.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *